Garantieregistratie

Stap 1 van 2 - Bedrijfsgegevens

GARANTIE VOORWAARDEN levelfix instruments

LEVELFIX INSTRUMENTS aanvullende garantie voorwaarden
Levelfix heeft vertrouwen in de kwaliteit van haar producten en biedt een uitstekende garantie voor professionele gebruikers van ons product. Alle Levelfix-instrumenten hebben een garantie van 1 jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum, die het instrument dekt voor iets anders dan duidelijk misbruik of schade. De garantieperiode van uw instrument kan worden verlengd tot 4 jaar door het registreren van het instrument binnen 4 weken na de oorspronkelijke aankoopdatum. Registreer uw instrument op www.levelfixinstruments.com. De eenvoudigste manier om uw laser onder garantie te onderhouden, is door deze terug te brengen naar de dealer waar u hem hebt gekocht of door het reparatieformulier in te vullen op www.levelfixinstruments.com
Elke garantieclaim moet vergezeld gaan van het originele aankoopbewijs met de product beschrijving en het serienummer. Het instrument moet in de originele verpakking worden verzonden om transportschade te voorkomen. Als we vaststellen dat uw gereedschap niet door de garantie wordt gedekt vanwege leeftijd of duidelijk misbruik of schade, zullen we een advies uitbrengen zodra het instrument is beoordeeld.

De volgende uitsluitingen zijn van toepassing:
• Accessoires en batterijen (standaard 6 maand)
• Onderdelen onderhevig aan normale slijtage
• Defecten veroorzaakt door vallen, oneigenlijk gebruik door het niet volgen van de gebruiksaanwijzing, gebruik onder abnormale omstandigheden of onvoldoende onderhoud
• Schade door vochtige opslag van het instrument
• Gebreken die zijn veroorzaakt met niet-originele accessoires of toebehoren
• Gebreken die niet aantoonbaar zijn veroorzaakt door materiaal- of fabricagefouten
• Wijzigingen die door de gebruiker in het oorspronkelijke product zijn aangebracht
• Reparaties die zijn uitgevoerd door een niet-geautoriseerd reparatiecentrum

Deze garantie is niet overdraagbaar. Het is alleen beschikbaar voor de oorspronkelijke Levelfix-product gebruiker die het product heeft gekocht en geregistreerd zoals hierboven aangegeven.
Een product reparatie of vervanging onder deze garantie verlengt of vernieuwt de garantieperiode niet. De garantieperiode van 4 jaar begint op de oorspronkelijke aankoopdatum.
LEVELFIX behoudt zich het recht voor om de garantievoorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te herzien. Deze garantieverklaring is een aanvulling op en doet geen afbreuk aan uw contractuele rechten als professionele gebruiker of uw wettelijke rechten als particuliere niet-professionele gebruiker.

Scroll naar boven